Zastavitelný pozemek 1627 m2 Albrechtice v Jizerských horách

Albrechtice v Jizerských horách, Jablonec nad Nisou

Pozemek, bydlení, pozemek: 1627 m2

2 600 000Kč

Kontaktujte nás
+ 10 fotky Zobrazit více

Prodej pozemku ppč. 98/3 ostatní plocha o celkové výměře 1627 m2 v obci Albrechtice v Jizerských horách , svažitý pozemek u hlavní komunikace Albrechtice v J.h směr Josefův Důl. Pozemek je dle platného územního plánu určen k zastavění BV2 ( zastavitelná plocha Z23) - bydlení - v rodinných domech venkovské s možností stavby jednoho domu. Pozemek je bez přípojek inž. sítí. V dosahu pozemku je elektřina a plyn, na pozemku je vodovod a telefonní kabel Telecomu. Možnost napojení nutno prověřit u správců sítí. Přístup k pozemku z veřejné komunikace. Podmínky prostorového uspořádání stavby: max. podlažnost: 1 nadzemní podlaží + podkroví, max. výška stavby 10,5 m, koeficient zastavěných ploch (KZP) max.: 0,25 , koeficient zeleně min. (KZ) 0,4. Pozemek se nachází v ochranném pásmu lesa a na pozemku jsou věcná břemena vedení vodovodu a braní vody ze studny, dále je na jihozápadním rohu pozemku věcné břemeno cesty pro okolní stavby.
Prodej bude proveden výběrovým řízením obálkovou formou za níže uvedených podmínek a požadavků.
Předmětem nabídky je ppč. 98/3 ostatní plocha o výměře 1627 m2 v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách. Minimální nabízená prodejní cena činí 2.600.000,- Kč. Nabídka na prodej pozemku se podává v uzavřené ( zalepené) obálce, na které musí být uvedeno označení adresáta (OÚ) a která musí být označena zřetelným nápisem Výběrové řízení na prodej pozemku ppč. 98/3 v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách NEOTVÍRAT. Obálka s nabídkou musí být (OÚ) doručena do 11.3.2024 do 16,00 hodin včetně. Za okamžik doručení obálky s nabídkou je bez ohledu na způsob doručení považováno skutečné převzetí obálky s nabídkou podatelnou obecního úřadu na adrese: Obec Albrechtice v Jizerských horách čp. 226, PSČ 46843. Formulář nabídky k dispozici u realitního makléře nebo na Obecním úřadu Albrechtice v Jizerských horách.
Vlastník pozemku obec Albrechtice v Jizerských horách si vyhrazuje právo vybrat zájemce (kupujícího) na základě jim zvolených kritérií a to nejvyšší nabídce kupní ceny.
Vlastník si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky bez udání důvodu odmítnout a výběrové řízení v plném rozsahu zrušit nebo opakovat. V případně zájmu je možné dohodnout individuální termín prohlídky nabízeného nemovitého majetku.

Základní info

Adresa :
Albrechtice v Jizerských horách, Jablonec nad Nisou

Cena obsahuje

s provizí RK
Evidenční číslo 121783
Adresa Albrechtice v Jizerských horách, Jablonec nad Nisou
Cena 2 600 000Kč

Aleš Nachtnebl

mobil: +420 602831345
email: nachtnebl@hcnreality.cz

Máte otázku?

Osobní údaje